Síndic de Greuges

Síndic de Greuges

El Síndic de Greuges és l’òrgan encarregat de la defensa dels drets de tots els membres de la comunitat universitària. El designa el Consell Universitari, entre persones de reconegut prestigi que no formen part de la Comunitat Universitària. Les seves funcions són:

LES FUNCIONS DEL SÍNDIC DE GREGES SÓN:

 • Actuar d’ofici o a instància de part davant dels òrgans de govern, representació i administració de la Universitat, en relació amb la defensa dels drets dels membres de la comunitat universitària.

 • Presentar un informe anual al Consell Universitari sobre les matèries pròpies de la seva competència, sense que la seva actuació hagi d’estar sotmesa a instrucció per part de cap autoritat acadèmica o cap òrgan de govern de la Universitat.

 • Accedir a qualsevol document intern de la Universitat i rebre informació dels òrgans de govern, representació i administració de la Universitat, estant tots els membres de la comunitat universitària obligats a atendre les demandes que el síndic els adreci en l’exercici de les seves funcions.

 • Vetllar pel compliment del model intern de funcionament de la Universitat i del sistema de qualitat de tots els seus processos.

Si per qualsevol motiu necessiteu contactar amb el Síndic de Greuges, ho podeu fer enviant un missatge a sindic.greuges@uols.org.

  Contacte

    Accepto la política de privacitat i sobre l'ús de infraestructures informàtiques de la Universitat Oberta La Salle (UOLS).


  Por favor, introduce tu correo electrónico
  para que podamos enviarte la información.
  Muchas gracias.

   close-link