Admissió a tràmit i exposició pública de la tesi doctoral de Judit Lacomba

Admissió a tràmit i exposició pública de la tesi doctoral de Judit Lacomba

D’acord amb la normativa que afecta el Programa de Doctorat, entre el període d’investigació i el moment en el qual ha de defensar-se una tesi doctoral, s’obre una fase en què el doctorand redacta la memòria de la seva tesi i la presenta a la Comissió de Doctorat. La valoració que es pugui emetre des d’aquesta comissió, ha de valorar la qualitat de la feina de recerca realitzada, tot considerant tant els aspectes formals de la memòria, com la importància de la contribució de la recerca realitzada, o l’impacte que aquesta pugui tenir en funció del nombre de publicacions realitzades i, sobretot, de l’abast efectiu i del valor d’aquestes.

Havent considerat, doncs, la transcendència i la repercussió del procés descrit, ens complau notificar que el dimarts 11 de febrer de 2020, la Comissió de Doctorat de la Universitat Oberta La Salle, va admetre a tràmit la tesi, elaborada per la Sra. Judit Lacomba Masmiquel i dirigida pel Dr. August Climent Ferrer, que porta per títol “Anàlisi del rendiment acadèmic d’estudiants de Batxillerat mitjançant l’ús de tècniques d’intel·ligència de negoci”.

Per tant, un exemplar de la tesi doctoral queda en dipòsit, des d’ara i durant quinze dies naturals, al Rectorat de la Universitat, perquè sigui consultat in situ pels doctors o doctores que puguin estar interessats a fer-ho i, si escau, perquè puguin formular les observacions que considerin oportunes en el registre de la Universitat tot adreçant-se a la Comissió de Doctorat.

Por favor, introduce tu correo electrónico
para que podamos enviarte la información.
Muchas gracias.

    close-link