Humanisme, pensament crític i futur

Humanisme, pensament crític i futur

El Màster en Humanitats de La Salle Open University UOLS té una característica essencial que el diferencia d’altres màsters. Des del principi es va plantejar, i continua fent-se, com una proposta multidisciplinària que ha de permetre l’assoliment de dos objectius: d’una banda, dotar els estudiants de coneixements, d’actituds i d’instruments pràctics que estimulin el desig de dur a terme un procés permanent d’investigació humanista; i de l’altra, aplicar un model educatiu que faciliti entendre, analitzar i discutir la complexa realitat social i cultural que ens envolta.

També destaca com una de les principals virtuts del Màster en Humanitats de la UOLS, l’aposta per una metodologia innovadora que fomenta el Learning by Doing i que atorga gran protagonisme al mètode Scenario Centered Curriculum (SCC), tot submergint l’alumne en escenaris i en situacions reals com a valor afegit a la visió holística que anima el conjunt de la proposta formativa.

Cadascun dels mòduls s’estructura sobre les bases d’uns materials específics i unes propostes de recerca personal que es detallen en les guies de treball corresponents. Al llarg del desenvolupament del temari, hi ha sessions asíncrones que l’alumne pot trobar a l’espai de treball virtual, però també altres sessions síncrones en les quals el mentor de cada assignatura es troba amb el grup d’alumnes perquè tots tinguin l’oportunitat de compartir dubtes o de fer aportacions a partir de la investigació i de les reflexions fetes.

En definitiva, els diferents mòduls que es van cursant, després dels quals cal elaborar el treball final de màster (TFM), afavoreixen perfectament que l’alumne adquireixi totes les competències necessàries, transversals i específiques, que li permetran abordar amb èxit els següents àmbits de coneixement:

a) Joves, cultura popular i tecnologies.
b) Models socioeconòmics i culturals de família.
c) La comunitat: interculturalitat i percepció de l’altre.
d) Drets humans i valors ètics per a l’educació.
e) Història de la quotidianitat.
f) Pensament crític i metodologies docents.

Finalment, cal afegir que no es tracta d’un màster professionalitzador, tot i que és ben cert que propicia un itinerari personal que, sens dubte, enriqueix la persona que el cursa. De fet, està pensat per a un perfil d’alumne la principal ocupació del qual sigui el servei a les persones, principalment des de l’àmbit de la docència, però també des del sanitari o el del treball social. Per descomptat, pot resultar atractiu, igualment, per a professionals del món de la tecnologia o de l’empresa que desitgin un complement de formació humanístic.

En un entorn global, variable i altament incert com el que estem vivint actualment, afectats com estem per una greu crisi sanitària, social i econòmica, és urgent la presència de professionals que siguin capaços d’interpretar la realitat des d’una perspectiva crítica i, sobretot, que es comprometin en la transmissió de valors humanístics. Et convidem a fer-ho, perquè puguis ampliar la visió que tens de la realitat. Acceptes el repte? Ens acompanyes?

Por favor, introduce tu correo electrónico
para que podamos enviarte la información.
Muchas gracias.

    close-link