Organització i estructura

Organització i estructura

RECTORAT

El Rectorat de La Salle Universitat Oberta UOLS està situat a la parròquia de La Massana, a Andorra, un petit país al cor dels Pirineus, entre Espanya i França. A la seu de La Salle Open University UOLS hi ha els despatxos dels òrgans administratius i de govern de la Universitat, i els espais específicament habilitats per dur a terme reunions, trobades virtuals i altres activitats acadèmiques o formatives.

PATRONAT

El Patronat de la Fundació Privada Universitat Oberta La Salle (FUOLS) és l’òrgan col·legiat superior de govern de La Salle Open University UOLS. Representa la Universitat i vetlla pel compliment dels seus objectius i finalitats. Actualment els membres del patronat són el Sr. Albert Esteve (President), el doctor Jordi Forés, el Sr. Ion Jauregui, el Sr. Àlex Lliteras i Mn. Josep Maria Mauri.

CONSELL UNIVERSITARI

El Consell Universitari és l’òrgan col·legiat de govern acadèmic de La Salle Open University UOLS i és l’encarregat de totes les qüestions acadèmiques pròpies de la Universitat. Està constituït pel Dr. Josep Espuny (Rector), pel Gmà. Esteban Miguélez (Gerent i Secretari General).

CENTRES UNIVERSITARIS

Els centres universitaris són els òrgans acadèmics des dels quals es gestiona i s’organitza tota l’activitat docent relacionada amb el conjunt d’ensenyaments universitaris que estan destinats a l’obtenció de títols acadèmics, estatals o propis (EOES); així com el conjunt d’activitats d’investigació, divulgació i generació de coneixement (ISR).

Actualment, els centres universitaris de La Salle Universitat Oberta UOLS són dos: l’Escola Oberta d’Educació Superior (EOES), el Director de la qual és el Sr. Jesús Gallegos i l’Institut Superior de Recerca (ISR), el Director del qual és el Dr. Óscar Azmitia.

  Contacte

    Accepto la política de privacitat i sobre l'ús de infraestructures informàtiques de la Universitat Oberta La Salle (UOLS).


  Por favor, introduce tu correo electrónico
  para que podamos enviarte la información.
  Muchas gracias.

   close-link