Empoderem els nostres joves

Empoderem els nostres joves

A finals del mes de gener, en concret el dia 24, es va celebrar el Dia Internacional de l’Educació, i coincidint amb aquesta commemoració, des de la Cimera Mundial per a la Innovació en Educació (Word Innovation Summit for Education), es va publicar un baròmetre global que ens informava sobre les opinions dels joves en relació a la seva educació i el futur.

Qui llegeixi l’estudi (WISE Global Education Barometer – Youth Perceptions on their Education and their Future) potser no se sorprendrà massa en descobrir que el 87% dels joves considera que la seva generació té la responsabilitat de millorar el planeta. Això no obstant, la sorpresa (i no precisament agradable) potser pot arribar en comprovar que tan sols un 48% dels enquestats afirma que se sent preparat per comprendre els grans problemes socials i per trobar solucions a aquests problemes.

Sembla obvi, per tant, que tots, sense excepció, hauríem de sentir-nos amb l’obligació i la necessitat urgent d’empoderar els joves i d’oferir-los les competències, les habilitats, els coneixements i els valors necessaris perquè puguin abordar els desafiaments presents i futurs. I és aquesta, precisament, la raó més important per la qual, des de La Salle Open University UOLS, ens interessem pels joves i volem acompanyar-los en el seu procés de creixement i discerniment.

Mostra d’això, per exemple, ha estat la nostra participació en les sessions informatives del dilluns 3 i del dilluns 10 de febrer, organitzades per l’Escola Andorrana de Batxillerat, en què han participat els centres d’Educació Superior del Principat d’Andorra, i a les quals han assistit els alumnes de primer i segon de Batxillerat. Gràcies, doncs, a tots ells, pel seu interès en la nostra oferta educativa i, sobretot, perquè sabem que seran ells, els nostres joves, els qui assumiran el repte de millorar la vida al nostre planeta, des d’una perspectiva social, cultural, econòmica i ecològica.

Què tal, doncs, si comencem per involucrar-los en el desenvolupament de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible? De vegades, la resolució dels grans problemes comença amb petites accions, amb petits compromisos, i el cert és que, d’això, els joves en saben molt.

Por favor, introduce tu correo electrónico
para que podamos enviarte la información.
Muchas gracias.

    close-link