Mentors, líders i impulsors del canvi empresarial

Mentors, líders i impulsors del canvi empresarial

Molt més enllà de la globalització i de les revolucions tecnològiques que puguin anar esdevenint en el temps, els canvis segueixen i seguiran succeint-se a tots els nivells. De fet, acabem d’aprendre que, també de manera imprevista i molt dolorosa, el món que habitem continua transformant-se i segueix modificant la nostra manera de viure, sense demanar permís a ningú.

No ha d’estranyar, per tant, que els sistemes tradicionals de gestió empresarial deixin de ser vàlids en l’actualitat i, en conseqüència, que les pràctiques i estils de gestió s’hagin d’adaptar als desafiaments emergents. Però estem preparats per a tal propòsit? Sabem per exemple com està afectant la permanent metamorfosi global al perfil i a les funcions dels directors executius? Hem descobert ja quines seran les singularitats pròpies dels líders empresarials del futur? O com s’aniran definint els estils de gestió, els rols i les tasques dels qui haurien de comprendre el canvi abans que altres?

Canvia el món, canviem nosaltres

Sens dubte, la investigació que el Dr. Jaume Llopis està duent a terme a La Salle Open University UOLS, amb el suport del Dr. José Daniel Barquero, ens servirà per respondre aquestes i moltes altres qüestions vinculades als canvis en la pràctica empresarial i a la necessària millora dels estils de gestió dels Chief Executive Officer (CEO).

De moment, després d’haver abordat i analitzat un bon nombre de converses amb directors executius i gerents de diferents organitzacions, sembla que són molts els qui coincideixen i aposten per anar més enllà del balanç econòmic, per exemple, tot generant estratègies de valor compartit i un compromís social amb relació a qüestions que ens afecten a tots, com són el canvi climàtic o les desigualtats. Per aconseguir-ho, sens dubte, resultarà imprescindible mirar més enllà de la mateixa organització i intentar comprendre la profunditat d’un ecosistema en el qual, al costat de cada amenaça, emergeix sempre, almenys, una oportunitat.

Des d’aquesta mateixa perspectiva, segons les primeres dades de l’esmentat estudi, el CEO s’hauria de concebre com a catalitzador d’oportunitats, com a entrenador o com a col·laborador proper més que com a superior distant i llunyà, com a professional de prestigi que sap guanyar-se l’autoritat gràcies al seu comportament coherent, com a mentor que ens encoratja a continuar aprenent i a fomentar la curiositat, com a líder empàtic i comunicatiu que sap prioritzar les necessitats de les persones, o com a professional que afavoreix la transformació personal i el canvi cultural a les empreses.

Tot desitjant conèixer més detalls del complex treball que està duent a terme el Dr. Jaume Llopis, per tal de poder aprofitar al màxim els seus ensenyaments i els seus bons consells, procurarem fer cas de les primeres pistes que ens ofereix, mentre li desitgem que segueixi desenvolupant la seva passió per investigar i el seu amor pel coneixement. I als qui vulguin més informació sobre com liderar en temps de coronavirus, els recomanem la visualització de l’entrevista que el periodista Toni Garrido va realitzar al Dr. Llopis ara fa uns dies.

Por favor, introduce tu correo electrónico
para que podamos enviarte la información.
Muchas gracias.

    close-link