Construïm el futur sense deixar mai ningú enrere

Construïm el futur sense deixar mai ningú enrere

Els avenços tecnològics emergents, la digitalització de l’economia i l’automatització de moltes de les tasques que fins ara fèiem les persones estan començant a provocar un terratrèmol sociolaboral de magnitud desconeguda. Les conseqüències que s’aniran derivant en el futur de tota aquesta transformació, de moment, són desconegudes. Però el que no és desconegut és la necessitat urgent que tots tenim de formar-nos actualment, i de continuar fent-ho en endavant. Actualitzar les competències professionals, ampliar els coneixements que ja tenim, adquirir noves capacitats, etc., esdevenen reptes per a qui no vulgui ser expulsat d’un sistema cada vegada més complex i exigent.

Malgrat les complicades circumstàncies que se’ns acosten, val a dir que un mal favor ens estaríem fent, si no fóssim capaços de convertir les amenaces en oportunitats, o si no fóssim capaços d’assumir el repte de la nostra formació amb alegria. I és que l’aprenentatge, a més d’esforç i de sacrifici (especialment quan de vegades ja és prou complicat compatibilitzar la vida familiar amb la laboral), també acaba generant creixement i mostrant-nos sempre nous horitzons.

Però, més enllà de la nostra responsabilitat individual, i en relació amb aquesta mateixa qüestió, què estan fent els governs per afavorir l’educació dels adults?

Doncs segons el IV Informe Global sobre Aprenentatge i Educació d’Adults (GRALE en anglès) que ha elaborat l’Institut de la UNESCO per a l’aprenentatge al llarg de tota la vida, sembla evident que els governs no s’estan esforçant prou per a promoure l’aprenentatge permanent i l’educació dels adults; i el problema, òbviament, s’agreuja si mirem i analitzem quina és la situació dels països més empobrits o de les zones marginals.

Es necessita, per tant, un canvi radical de tendència i que els governs i les empreses comencin a responsabilitzar-se de la formació de ciutadans i treballadors, perquè ningú quedi exclòs de sistema per falta de competències, coneixements i habilitats.

Construïm el futur entre tots, si us plau, però sense deixar mai ningú enrere.

Por favor, introduce tu correo electrónico
para que podamos enviarte la información.
Muchas gracias.

    close-link