Com planificar solucions d’aprenentatge a distància

Com planificar solucions d’aprenentatge a distància

El tancament dels centres escolars en un nombre creixent de països per limitar la propagació de la COVID-19 afecta l’educació de milions d’alumnes en el món; i davant d’aquesta realitat, la UNESCO ha volgut compartir deu recomanacions, amb l’objectiu de garantir la continuïtat de l’aprenentatge durant aquest període. Saps quines són?

1. Examinar la situació en què estem i escollir els instruments més pertinents
Optar per la utilització de solucions tecnològiques en funció de les circumstàncies, del grau d’accés a Internet i de quines siguin les competències digitals de docents i alumnes. Hi ha plataformes d’aprenentatge digital, videolliçons, cursos en línia de caràcter obert (MOOCs), formació a través de cadenes de ràdio o canals de televisió, etc.

2. Garantir el caràcter inclusiu dels programes d’aprenentatge
Aplicar mesures per garantir l’accés dels alumnes (fonamentalment els que pateixen algun tipus de dificultat o els que provenen de famílies amb ingressos baixos) als programes d’aprenentatge a distància, en cas que no disposin de dispositius digitals. Considerar la possibilitat de transferir temporalment aquest tipus de recursos de les sales d’informàtica a les famílies, proporcionant-los un accés a Internet.

3. Protegir la privacitat i la seguretat de les dades
Avaluar el nivell de seguretat durant les descàrregues de dades i recursos pedagògics en els espais de la web i en transferir-los a altres organitzacions o persones. Vetllar perquè la utilització de les aplicacions i plataformes no afecti la privacitat de les dades dels alumnes.

4. Aplicar solucions als problemes psicosocials
Utilitzar els instruments disponibles per crear vincles entre escoles, pares, docents i alumnes. Crear comunitats vives per garantir la interacció entre tots els agents educatius, tot afavorint mesures de protecció social i oferint respostes als problemes psicosocials que poden afectar els alumnes en situacions d’aïllament.

5. Planificar el desenvolupament dels programes d’aprenentatge
Organitzar taules rodones amb les parts interessades per examinar les circumstàncies dels centres escolars i determinar si els programes d’aprenentatge s’han de centrar en l’ensenyament de nous coneixements, o més aviat reforçar els coneixements ja adquirits durant les lliçons precedents. Organitzar els calendaris tot considerant la situació de la zona afectada, el nivell d’ensenyament, les necessitats dels alumnes i la disponibilitat dels pares. Escollir els mètodes pedagògics adequats en funció del context i les circumstàncies.

6. Proporcionar, a docents i alumnes, assistència en la utilització de les eines digitals
Organitzar sessions curtes de formació i orientació per docents i pares en cas que requereixin un seguiment i acompanyament. Ajudar els docents a garantir les condicions materials necessàries per a garantir la continuïtat de l’aprenentatge.

7. Combinar els enfocaments pedagògics adequats i limitar la quantitat d’aplicacions
Combinar els instruments o els mitjans de comunicació als quals els alumnes hi tenen accés, tot evitant aclaparar alumnes i famílies demanant-los que descarreguin o provin una gran quantitat d’aplicacions i plataformes.

8. Establir les regles per a l’aprenentatge a distància i fer el seguiment de l’aprenentatge
Definir amb pares i alumnes les regles de l’aprenentatge a distància. Elaborar les preguntes, les avaluacions i els exercicis de formació en funció de quins són els objectius d’aprenentatge. En la mesura del possible, utilitzar instruments que puguin gestionar els alumnes per molestar el menys possible les famílies.

9. Definir la durada adequada de les unitats d’aprenentatge
Mantenir un ritme d’ensenyament coherent amb el nivell d’autoregulació i les aptituds metacognitives dels alumnes, fonamentalment per a les classes en directe. La unitat d’aprenentatge dels alumnes de Primària no hauria de sobrepassar els 20 minuts, i la dels de Secundària, els 40 minuts.

10. Crear comunitats i afavorir els vincles socials
Crear comunitats de docents, pares i directors d’escoles per combatre el sentiment de soledat i el patiment dels alumnes, i facilitar els intercanvis d’experiències, així com la reflexió sobre la manera de gestionar les dificultats d’aprenentatge.

Més informació sobre diverses solucions proposades davant de les conseqüències de la pandèmia a Plataformes i eines nacionals d’aprenentatge.

Por favor, introduce tu correo electrónico
para que podamos enviarte la información.
Muchas gracias.

    close-link