lectura de la tesis doctoral de Judit lacomba

Lectura de la tesi doctoral de Judit Lacomba

Ens complau anunciar que el pròxim divendres, 10 de juliol de 2020, a les 11.00 (GTM +2), la Sra. Judit Lacomba defensarà la tesi doctoral que porta per títol “Anàlisi del rendiment acadèmic d’estudiants de Batxillerat mitjançant l’ús de tècniques d’intel·ligència de negoci” i que ha estat dirigida pel Dr. August Climent.

Val a dir que el tribunal estarà format pels doctors Joan Carles Vázquez, Josep Espuny, Xavier Canaleta i Carmen Fátima Barquero; i que, en tractar-se d’un acte públic, qui ho desitgi podrà accedir a qualsevol de les seus de la defensa: la de la Universitat Oberta La Salle, a la Massana (Andorra), o la de La Salle Campus Barcelona (Espanya).

Analitzar la informació per provocar la millora

La tesi que es presenta, en el marc de les tecnologies de la informació i la comunicació, se centra en el tractament i en la gestió de dades de base acadèmica. De fet, la finalitat de la investigació és oferir un model de negoci per a l’àmbit educatiu, amb l’objectiu que pugui servir per trobar patrons que defineixin el comportament del rendiment acadèmic d’alumnes de Batxillerat.

Per validar el model s’han utilitzat dades d’anàlisi acadèmiques, personals i familiars de 2.035 alumnes, de les 33 últimes promocions, de l’escola Llor de Sant Boi. Després del procés d’extracció i transformació, la informació ha estat integrada en un magatzem de dades DW (Data Warehouse) amb la finalitat de contribuir a la millora del sistema educatiu.

El disseny de la base de dades respon a un model en estrella. La taula base conté les mètriques per a l’estudi, que es corresponen amb les qualificacions dels alumnes i que seran analitzades des de l’òptica de les dimensions acadèmica, personal i familiar, en relació amb factors externs com el perfil professional dels pares, i amb factors interns com els hàbits d’estudi, les habilitats socials o les aptituds intel·lectuals.

La Business Intelligence aplicada a l’àmbit acadèmic

L’estratègia d’anàlisi se centra en l’ús de sistemes d’intel·ligència de negoci BI (Business Intelligence) i en la utilització de sistemes d’ajuda per a la presa de decisions DSS (Decision Suport Systems) que actuen de forma semblant a un quadre de comandament (Balanced Scorecard) específic per a cada anàlisi i que, per tant, podrien facilitar la detecció de desviacions en els paràmetres estudiats.

Sens dubte, disposar de la màxima informació possible amb relació al rendiment acadèmic dels alumnes i als factors que podrien estar influint en el mateix, gràcies a un procés d’anàlisi de dades com el plantejat, pot servir-nos tant per constatar fets com per proposar accions de millora. De fet, la proposta que se’ns presenta en aquesta tesi doctoral és extrapolable a altres àmbits diversos, tant acadèmics com de gestió, doncs, en definitiva, el que ens permet aquest model és agilitzar el procés d’incorporació de dades, millorar la gestió de la informació i extreure el coneixement dels patrons que es deriven i que, sens dubte, poden servir per a provocar la millora.

Por favor, introduce tu correo electrónico
para que podamos enviarte la información.
Muchas gracias.

    close-link