Admissió a tràmit i exposició pública de la tesi doctoral de Mario Riobóo

Admissió a tràmit i exposició pública de la tesi doctoral de Mario Riobóo

D’acord amb la normativa que afecta el Programa de Doctorat, entre el període d’investigació i el moment en el qual ha de defensar-se una tesi doctoral, s’obre una fase en què el doctorand redacta la memòria de la seva tesi i la presenta a la Comissió de Doctorat. La valoració que es pugui emetre des d’aquesta comissió, ha de valorar la qualitat de la feina de recerca realitzada, tot considerant tant els aspectes formals de la memòria, com la importància de la contribució de la recerca realitzada, o l’impacte que aquesta pugui tenir en funció del nombre de publicacions realitzades i, sobretot, de l’abast efectiu i del valor d’aquestes.

Havent considerat, doncs, la transcendència i la repercussió del procés descrit, ens complau notificar que el dimecres 20 de maig de 2020, la Comissió de Doctorat de la Universitat Oberta La Salle, va admetre a tràmit la tesi, elaborada pel Sr. Mario Riobóo Risueño i dirigida pel Dr. José Daniel Barquero Cabrero, que porta per títol “La disrupción que puede representar la tecnología del libro contable distribuido”.

Un cop rebuts els informes favorables dels avaluadors externs, un exemplar de la tesi doctoral queda en dipòsit, des d’ara i durant quinze dies naturals, al Rectorat de la Universitat, perquè sigui consultat in situ pels doctors o doctores que puguin estar interessats a fer-ho i, si escau, perquè puguin formular les observacions que considerin oportunes en el registre de la Universitat tot adreçant-se a la Comissió de Doctorat. Es pot demanar cita per a realitzar la consulta enviant un missatge al correu electrònic: rectorat@uols.org

Por favor, introduce tu correo electrónico
para que podamos enviarte la información.
Muchas gracias.

    close-link