Admissió a tràmit i exposició pública de la tesi doctoral de Joan Carles Peiró Ruiz

Admissió a tràmit i exposició pública de la tesi doctoral de Joan Carles Peiró Ruiz

D’acord amb la normativa del Programa de Doctorat, entre el període d’investigació i el moment en el qual ha de defensar-se una tesi doctoral, s’obre una fase en què el doctorand redacta la memòria de la seva tesi i la presenta a la Comissió de Doctorat. La valoració que es pugui emetre des d’aquesta comissió, ha de valorar la qualitat de la feina de recerca realitzada, tot considerant tant els aspectes formals de la memòria, com la importància de la contribució de la recerca realitzada, o l’impacte que aquesta pugui tenir en funció del nombre de publicacions realitzades i, sobretot, de l’abast efectiu i del valor d’aquestes.

Havent considerat, doncs, la transcendència i la repercussió del procés descrit, ens complau notificar que el dimarts 23 de juny de 2020, la Comissió de Doctorat de la Universitat Oberta La Salle va admetre a tràmit la tesi, elaborada pel Sr. Joan Carles Peiró Ruiz i dirigida pel Dr. August Climent Ferrer, que porta per títol “Infusió autònoma i personalitzada d’insulina mitjançant l’ús de tècniques d’aprenentatge automàtic i mineria de dades”.

Un cop rebuts els informes favorables dels avaluadors externs, un exemplar de la tesi doctoral queda en dipòsit, des d’ara i durant quinze dies naturals, al Rectorat de la Universitat, perquè sigui consultat in situ pels doctors o doctores que puguin estar interessats a fer-ho i, si escau, perquè puguin formular les observacions que considerin oportunes en el registre de la Universitat tot adreçant-se a la Comissió de Doctorat. Es pot demanar cita per a realitzar la consulta enviant un missatge al correu electrònic: rectorat@uols.org

Por favor, introduce tu correo electrónico
para que podamos enviarte la información.
Muchas gracias.

    close-link