Tecnologia i educació

(TED)

A la Salle Open University creiem que la recerca és una de les raons de ser d'una universitat. La missió d'una universitat no és només la de posseir coneixement i transmetre’l. Ha de ser capaç també de generar-ne, ampliar-lo, perfeccionar-lo. Una universitat amb una vocació clara cap a la recerca és sempre una organització humana més dinàmica, més oberta, més capaç d'evolucionar al ritme de la ciència, de la societat, de la cultura.

Tecnologia per a la millora dels processos d'ensenyament-aprenentatge (TED 001)

L'evolució permanent de la tecnologia planteja oportunitats i reptes que han de ser explorats per millorar els processos d'ensenyament-aprenentatge. Es tracta d'impulsar l'ús pedagògic de les eines de comunicació des d'una proposta ètica, coherent amb un projecte educatiu que busca el desenvolupament humà de forma integral.

Educació per a la tecnologia (TED 002)

La tecnologia continua transformant la societat en els inicis del segle XXI. No es tracta només de saber utilitzar la tecnologia per aconseguir metes educatives, sinó de fer que la tecnologia es converteixi en una eina per viure d'una manera humanament plena en un món cada vegada més tecnificat i canviant.