Pensament Lasalià

(LAS)

A La Salle Open University creiem que la recerca és una de les raons de ser d'una universitat. La missió d'una universitat no és només la de posseir coneixement i transmetre’l. Ha de ser capaç també de generar-ne, ampliar-lo, perfeccionar-lo. Una universitat amb una vocació clara cap a la recerca és sempre una organització humana més dinàmica, més oberta, més capaç d'evolucionar al ritme de la ciència, de la societat, de la cultura.

Història de la cultura i tradició lasal·liana (LES 001)

Es tracta de situar l'itinerari intel·lectual de Joan Baptista de La Salle i de l'Institut dels Germans de les Escoles Cristianes en el marc de la història de la cultura del món occidental. És un exercici ambiciós que exigeix la identificació de les claus de lectura fonamentals per aconseguir una visió més holística de l'aportació de l'Institut a la societat i a l'Església.

Memòria històrica lasal·liana (LES 002)

Es tracta d'avançar cap a la construcció de la memòria històrica lasal·liana, partint de la recuperació dels documents i els relats originaris de la història local de les comunitats i dels centres educatius lasal·lians. Des d'aquest exercici, és possible prendre consciència dels fonaments d'una identitat pròpia construïda al llarg del temps, d'una manera de ser i de fer en  educació i d'una visió que pot orientar la cerca de nous escenaris de futur.