Pedagogia, Educació I Segle XXI

(PES)

A La Salle Open University creiem que la recerca és una de les raons de ser d'una universitat. La missió d'una universitat no és tan sol de posseir coneixement , i transmetre’l. Ha de ser capaç també de generar-ne, ampliar-lo, perfeccionar-lo. Una universitat amb una vocació clara cap a la recerca és sempre una organització humana més dinàmica, més oberta, més capaç d'evolucionar al ritme de la ciència, de la societat, de la cultura.

Context del segle XXI i innovació pedagògica (PES 001)

La transformació vertiginosa de la societat del segle XXI fa pertinent l'estudi de les necessitats actuals i les possibles respostes educatives des d'un horitzó pedagògic coherent i desafiador. Es tracta d'impulsar la capacitat de generar propostes educatives des del diàleg amb la realitat.

Identitat, pràctica educativa i construcció de futur (PES 002)

En fer una incursió en la pedagogia com a discurs educatiu ens fem preguntes sobre els subjectes, les pràctiques i els projectes que aporten una direccionalitat específica:

  • Els subjectes del procés educatiu: alumnat, professorat, centres i comunitats educatives.
  • Les pràctiques educatives; aprenentatge, ensenyament, experiències didàctiques.
  • Els projectes educatius: escenaris actuals i futurs.

Es tracta d'abordar el fet educatiu des de la complexitat de les relacions on es conformen identitats i es defineixen projectes. S'intenta rescatar el valor social de l'escola, de l'educació i la seva funció com a constructora d'humanitat.