Pedagogia lasal·liana per al segle XXI

L'objectiu d'aquest grup consisteix a construir col·lectivament una reflexió encaminada a oferir una nova mirada a la pedagogia lasal·liana, en el context de les preocupacions del segle XXI i fundada en el ric llegat històric que l'Institut dels Germans de les Escoles Cristianes atresora des de fa més de tres-cents anys. Els coordinadors del grup són el Dr. Pedro Gil Larrañaga (La Salle, Bilbao) i el Dr. Oscar Azmitia (La Salle,Guatemala).

Línies de recerca del grup

Context del segle XXI i innovació pedagògica (PES 001)

La transformació vertiginosa de la societat del segle XXI fa pertinent l'estudi de les necessitats actuals i les possibles respostes educatives des d'un horitzó pedagògic coherent i desafiador. Es tracta d'impulsar la capacitat de generar propostes educatives des del diàleg amb la realitat.

Identitat, pràctica educativa i construcció de futur (PES 002)

En fer una incursió en la pedagogia com a discurs educatiu ens fem preguntes sobre els subjectes, les pràctiques i els projectes que aporten una direccionalitat específica:

Els subjectes del procés educatiu: alumnat, professorat, centres i comunitats educatives.Les pràctiques educatives; aprenentatge, ensenyament, experiències didàctiques.

Els projectes educatius: escenaris actuals i futurs.