Història i pensament lasal·lià

(LES 002)

La funció d'aquest grup és revisar la memòria cultural lasal·liana amb la finalitat de sistematitzar els processos de conformació d'una identitat i una missió, sustentades en una epistemologia particular. La sistematització dels processos de comprensió històrica ajudarà a sustentar el treball de recuperació de la memòria lasal·liana i donarà un nou impuls als arxius, biblioteques i museus lasal·lians del món sencer. 

Línies de recerca

Història de la cultura i tradició lasal·liana (LES 001)

Es tracta de situar l'itinerari intel·lectual de Joan Baptista de La Salle i de l'Institut dels Germans de les Escoles Cristianes en el marc de la història de la cultura del món occidental. És un exercici ambiciós que exigeix la identificació de les claus de lectura fonamentals per aconseguir una visió més holística de l'aportació de l'Institut a la societat i a l'Església.

Memòria històrica lasal·liana (LES 002)

Es tracta d'avançar cap a la construcció de la memòria històrica lasal·liana, partint de la recuperació dels documents i els relats originaris de la història local de les comunitats i dels centres educatius lasal·lians. Des d'aquest exercici, és possible prendre consciència dels fonaments d'una identitat pròpia construïda al llarg del temps, d'una manera de ser i de fer  en educació i d'una visió que pot orientar la cerca de nous escenaris de futur.