Associació i identitat lasal·liana

(PES 002)

Aquest grup de recerca se centra a analitzar i comprendre la centralitat del procés de l'associació lasal·liana en la construcció de les identitats de Germans i Laics lasal·lians d'avui.