Aprenentatge i Tecnologia

(TED 001)

L'objectiu d'aquest grup és aplicar la  innovació continuada en l'àmbit de les tecnologies de la informació a la millora i transformació dels processos d'aprenentatge i educatius. El treball d'aquest grup es vehicula a través de l'e-learning Institute.