Grups de recerca

L'objectiu d'aquest grup consisteix a construir col·lectivament una reflexió encaminada a oferir una nova mirada a la pedagogia lasal·liana.

Aquest grup de recerca se centra a analitzar i comprendre la centralitat del procés de l'associació lasal·liana en la construcció de les identitats de Germans i Laics lasal·lians d'avui.

La funció d'aquest grup és revisitar la memòria cultural lasal·liana amb la finalitat de sistematitzar els processos de conformació d'una identitat i una missió, sustentades en una episteme particular.

L'objectiu d'aquest grup és aplicar la constant innovació en l'àmbit de les tecnologies de la informació a la millora i transformació dels processos d'aprenentatge i educatius