Directori

Mentor de “Gestió de Projectes”

Mentor d' “Introducció als ordinadors”

Mentor de “Xarxes d'ordinadors”

Mentor d' “Economia general”

Mentor de “Narrativa digital”

Mentora de “Producció i edició audiovisual”

Mentor d'Anglès I

Mentor d'Anglès II

Mentor de “Programació hipermèdia”

Mentor de "Entorns de programació web"

Mentora de “Modelatge i animació 3D”

Directora del màster MBA i mentora del mòdul de “Finances”

Mentor de Direcció d'operacions

Mentor del mòdul de “Gestió de projectes”

Mentora del mòdul de “Gestió de projectes”

Mentor del mòdul “Direcció comercial i vendes”

Mentor del mòdul de “Direcció comercial i vendes”

Pàgines