Model educatiu

El model educatiu de la universitat online de La Salle Open University UOLS es basa en metodologies innovadores d'aprenentatge actiu, que busquen el desenvolupament professional de l'alumne de manera integral.

Les claus del nostre model educatiu

  • Formació pràctica. Els programes de la universitat online UOLS es realitzen seguint el mètode learning by doing, és a dir, aprenent des de la pràctica i el coneixement empíric per acostar a l'alumne a la realitat laboral.
  • Model flexible. Els programes de La Salle Open University UOLS s'adapten les necessitats de cada persona, facilitant així l'estudi a l'alumne, sigui el que sigui la seva situació.
  • Avaluació contínua. La metodologia de La Salle Open Univeristy persegueix l'aprenentatge actiu i progressiu dels temes estudiats. Per això, no hi ha exàmens ni treballs finals. En el seu lloc, s'avalua el rendiment individual i el treball en grup.
  • Aprenentatge integral. El nostre objectiu és formar als alumnes en tots els aspectes de l'àmbit professional. El nostre model educatiu no solament busca l'estudi acadèmic, sinó també el desenvolupament d'habilitats com el pensament crític, la decisió estratègica o la versatilitat.
  • Seguiment personalitzat. Durant tot el període d'estudi, l'alumne compta amb l'acompanyament continu dels mentors per guiar-lo a tot moment, assegurant així el seu progrés com a professional.
  • Figura del mentor. La interacció entre alumne i mentor és un dels elements clau i diferencial en els quals es basa l'èxit del model educatiu de la nostra universitat online. Els mentors no són professors a l'ús, són figures de referència a les quals l'alumne pot consultar a tot moment.