Directori

Mentor de “Xarxes d'ordinadors”

Mentor d' “Economia general”

Mentor de “Narrativa digital”

Mentora de “Producció i edició audiovisual”

Mentor d'Anglès I

Mentor d'Anglès II

Mentor de “Programació hipermèdia”

Mentor de "Entorns de programació web"

Mentora de “Modelatge i animació 3D”

Directora del màster MBA i mentora del mòdul de “Finances”

Mentor del mòdul d’ “Operacions i cadena de subministrament”

Mentor del mòdul de “Gestió de projectes”

Mentora del mòdul de “Gestió de projectes”

Mentor del mòdul “Direcció comercial i vendes”

Mentor del mòdul de “Direcció comercial i vendes”

Mentora del mòdul de “Lideratge i gestió d’empresa”

Mentor del mòdul de “Gestió de projectes”

Pàgines