Model Educatiu

En els estudis de la UOLS s’utilitzen metodologies d’aprenentatge actiu on els estudiants aprenen i adquireixen les competències, habilitats i coneixements desenvolupant rols funcionals en escenaris reals.

També s’utilitzen metodologies on el professorat pauta el ritme de l’estudi en contextos virtuals, anima els fòrums i guia l’alumnat  en el seu procés d’aprenentatge, explicant i involucrant-lo  en problemes i discussions sobre la temàtica desenvolupada.

La interacció entre alumnat i mentors és un element clau i diferencial dels programes. Els seus objectius principals són desenvolupar el pensament crític de l’alumnat a l’hora que faciliten l’adquisició dels coneixements.

L’avaluació és innovadora i continua. No hi ha exàmens. S’avalua el rendiment individual i de l’equip de treball en  aconseguir els objectius, tal com succeeix a la vida real. També s’avalua la participació activa en fòrums i reunions, així com el treball en equip. Els estudiants avaluen el seu propi treball i el dels seus companys.