Rectorat

El Rectorat de la Universitat Oberta La Salle està ubicat a la parròquia de La Massana al Principat d’Andorra, un petit país al cor dels Pirineus, entre Espanya i França.

A la  seu de la UOLS es troben  els despatxos dels òrgans administratius i de govern de la Universitat, i els espais específicament habilitats per dur a terme reunions, trobades virtuals  i d’altres activitats acadèmiques o formatives.

El rector - August Climent

Benvinguts!

Et trobea a la UOLS, una universitat molt jove, que va néixer el 28 de juny del 2012 amb una vocació amb arrels molt més antigues i consolidades, fruit de la història, tradició i valors lasal·lians.

Esteu en una universitat de La Salle i en una universitat Andorrana, país integrat a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

Els nostres estudis inclouen tant programes oficials (estatals) de bàtxelor, màster i doctorat, com programes propis, facilitant l’adquisició de coneixements i competències però sempre amb un enfoc professionalitzador, amb una orientació pràctica, col·laborativa, internacional, tecnològica i pensant especialment en les persones per sobre de tot.

Som una universitat oberta, que facilita l’educació i la formació a qui ho desitja, sense discriminació per nacionalitat, lloc de residència, llengua, horaris, cultura, creença religiosa o nivell econòmic. Tot això ens porta a una educació multicultural, internacional, interconnectada, compartint recursos i professorat i garantint sempre la seva sostenibilitat econòmica. Aquesta obertura s’aconsegueix amb l’ús de les TIC, especialment d’Internet, on el factor clau és l’ús de metodologies que faciliten els processos d’aprenentatge, especialment en els estudis en format Online.

Com universitat formem part de la xarxa d’universitats de la Salle (75 universitats lasal·lianes al món) i som membres de la IALU, que és l’Associació Internacional d’Universitats de La Salle.

Un aspecte important de la UOLS és la recerca, i per això contem amb l’Institut Superior de Recerca La Salle, que de la mà del programa de doctorat centra principalment la seva recerca en l’educació, si bé no de forma exclusiva.

Dr. August Climent Ferrer
Rector