Patronat

El Patronat de la Fundació Privada Universitat Oberta La Salle (FUOLS) és l’organ col·legiat superior de govern de la UOLS.

Aquest representa a la Universitat i vetlla pel compliment dels seus objectius i finalitats.

Els membres del Patronat són

President del Patronat

Vocal del Patronat

Vocal del Patronat

Vocal del Patronat

Vocal del Patronat