Consell Universitari

El Consell Universitari és l’òrgan col·legiat de govern acadèmic de la UOLS i és l’encarregat de totes les qüestions acadèmiques pròpies de la Universitat. Està format pel Rector, Gerent i Secretari General.