Centres

Els centres són els òrgans acadèmics i/o de investigació, encarregats de la gestió i organització dels ensenyaments de la Universitat, destinats a l’obtenció de títols acadèmics estatals i propis de la UOLS, així com de l’organització de les activitats de recerca, divulgació i generació de coneixement.

Els centres propis de la UOLS són la “Escola Oberta d’Ensenyament Superior” i “l’Institut Superior de Recerca”.

Mentor d'Arguments universals

Director de l’Institut Superior de Recerca