Organització i estructura

El Rectorat de la Universitat Oberta La Salle està ubicat a la parròquia de La Massana al Principat d’Andorra, un petit país al cor dels Pirineus, entre Espanya i França.

El Patronat de la Fundació Privada Universitat Oberta La Salle (FUOLS) és l’organ col·legiat superior de govern de la UOLS.

 

El Consell Universitari és l’òrgan col·legiat de govern acadèmic de la UOLS i és l’encarregat de totes les qüestions acadèmiques pròpies de la Universitat.

Els centres són els òrgans acadèmics i/o de investigació, encarregats de la gestió i organització dels ensenyaments de la Universitat, destinats a l’obtenció de títols acadèmics estatals i propis de la UOLS, així com de l’organització de les activitats de recerca, divulgació i generació de coneixement.