Identitat universitària

Una visió de l'educador

La tradició lasal·liana no separa la instrucció i l'educació. Considera que l'obra educativa no es pot realitzar sinó per mitjà d'un equip d'educadors competents, solidaris, complementaris, units estretament en la missió que se'ls ha confiat, capaços de treballar «junts i per associació». Inclou tots els qui  participen  com a membres de la comunitat educativa: equip directiu, docents, animadors, personal administratiu i de serveis.

Una visió de la relació educativa

Els començaments de la tradició lasal·liana estan marcats per una decisió important: Joan Baptista de La Salle i els seus primers deixebles van triar deixar el nom de «mestre» per adoptar el de «Germans». D'aquesta manera volien significar l'adopció d'un estil de relació que desitjaven promoure entre ells i amb els alumnes. Una relació educativa impregnada de fraternitat es distingeix per l'atenció dispensada a cada alumne, pel coneixement i l'acolliment del seu caràcter únic, pel respecte a la seva persona, per l'esperança en el seu creixement personal, l'escolta, la preocupació per valorar les seves qualitats i la disponibilitat per ajudar a superar les dificultats.

La recerca en una Institució Universitària Lasal·liana

Per acomplir els requisits acadèmics de l'educació superior, els centres lasal·lians d'educació superior han de desenvolupar accions de recerca i innovació. Aquesta recerca ha de permetre al professorat millorar les seves competències i ha de contribuir a millorar la formació dels estudiants, pel contingut i pel mètode de formació per a la recerca.

"Anunciar l'Evangeli avui"

Mitjançant l'ensenyament, la investigació i la extensió del coneixement, promou una formació integral per al desenvolupament humà de professionals qualificats i íntegres, convençuts del valor i dignitat de la persona i del seu designi transcendent. Professionals amb responsabilitat comunitària, que, pels seus valors, contribueixen a la transformació social amb una inspiració cristiana i amb una visió humanista i ètica des de l'Evangeli de Jesús.

El compromís amb la societat

El món universitari pot constituir una poderosa palanca de canvi social per la formació, en la mesura en què contribueix a la formació de líders socials i econòmics, per la recerca i per la transferència de coneixement i tecnologia. Contribueix també a formar els quadres que poden arribar a ser agents de desenvolupament.

L'obertura a la dimensió internacional

L'obertura a la dimensió internacional és un aspecte fonamental en la formació universitària i constitueix un tret característic de tota Institució Universitària Lasal·liana.

Accedeix a la “Carta d'identitat d'una institució universitària lasaliana europea”. Coneix millor els principis i valors que ens defineixen.