Sra. Cristina Rufín

Mentora de "Introducció a la Programació" i de "Disseny i Programació orientada a objectes”