Sr. Roberto Garcia Velado

Mentor de Bases de dades

Mentor d'Administració de Bases de Dades

Enginyer Superior en Electrònica, Llicenciat en Física, formació de postgrau en Gestió de les Tecnologies de la Informació. Àmplia experiència impartint docència en línia i presencial, professor d'Enginyeria Informàtica a La Salle-Ramon Llull. activitat professional com a enginyer IT en projectes d'infraestructura IT relacionats amb les àrees de arquitectura de sistemes, bases de dades i servidors d'aplicacions. Certificat PMP-PMI.