Sr. Marc Llebaria Roig

Director del Máster en Gestió de Negocis Digitals(MGND)

Mentor del curs de “Posicionament en Internet (SEO, SEM, SMM)”

Enginyer Superior en Telecomunicacions per la Universitat Ramon Llull, s'ha especialitzat en desenvolupar nous models pedagògics innovadors basats en la utilització de les noves tecnologies. Entre les tasques més rellevants que desenvolupa destaca la investigació en metodologies d'aprenentatge actiu per a alumnes a distància, mitjançant enfocaments learn-by-doing.

Motivat per la seva experiència en el món dels negocis a Internet, també s'ha especialitzat en l'assessorament en matèries d'e-Commerce i Màrqueting Online a empreses que desenvolupen els seus negocis a la xarxa.