Sr. Juan Pérez

Mentor del mòdul d'Acceleració i Finançament d'Empreses