Sr. Jordi Falgueras Albaigès

Mentor del Postgrau en Acceleració i finançament d'empreses

Ha ocupat durant quasi 20 anys (desembre 1996 - setembre 2015) càrrecs de responsabilitat en departaments d’anàlisi d’entitats financeres independents.
Durant 12 anys com a Coordinador del departament d’Estudis d’una societat de valors (Gaesco Bolsa, S.V. y B., S.A.) i quasi 8 anys com a Director del
Departament d’Anàlisis d’una gestora de Institucions d’Inversió Col·lectiva (Gesiuris Asset Management SGIIC, S.A.). Els darrers anys a Gesiuris va alternar les responsabilitats en el departament d’anàlisis amb tasques de responsabilitat en disseny i desenvolupament de nous productes, el compliance en els àmbits
mercantil i amb compliment davant del regulador (CNMV).
- El setembre de 2015 va iniciar una nova etapa professional com a Director Financer en un projecte empresarial dins del sector de la venda directa.
- Des de 1999 alterna la seva carrera professional amb la formació i la docència participant en diversos programes a l’Escola Barcelona School of Management, de
la Universitat Pompeu Fabra.