Avís legal

S'informa que el titular del lloc web és la Fundació Privada Universitat Oberta La Salle (UOLS), amb domicili social en l'avinguda del Través, nº 31, Local A-2 (AD400, La Massana, Andorra).

L'ús del portal web de la UOLS i de qualsevol de les informacions i dels serveis que s'incorporen en ell suposa la plena acceptació de les condicions que s'exposen a continuació. Per aquest motiu, li recomanem que llegeixi atentament el contingut d'aquest avís si vol accedir i utilitzar la informació i els serveis que s'ofereixen des de la web.

Condicions d'ús

L'accés a la nostra pàgina web per part de l'usuari és gratuït i està condicionat a la lectura prèvia i acceptació íntegra, expressa i sense reserves d'aquests termes i condicions d'ús, vigents al moment de l'accés, que demanem que llegeixi detingudament. Si l'usuari no està d'acord amb aquestes condicions d'ús, haurà d'abstenir-se d'utilitzar aquest portal i d'operar en ell.

La UOLS, en el marc de la seva activitat, posa diferents continguts a la disposició dels usuaris a fi que puguin fer un ús racional d'ells i atendre les seves necessitats d'informació amb finalitat docent, acadèmica, científica o similar, sense que puguin fer d'ells, no obstant això, una explotació comercial i sense que això comporti cap relació professional, mercantil o laboral amb l'usuari, excepte en els casos previstos.

L'accés al nostre portal web és gratuït i no necessita subscripció o registre previs. No obstant això, per utilitzar determinats serveis, especialment per a la matriculació en els nostres cursos, i tenir accés restringit al campus virtual, pot sol·licitar-se la subscripció prèvia i l'emplenament de formularis. Aquests casos seran identificats degudament, i s'indicaran a cada moment els procediments que cal seguir per dur a terme el registre corresponent. Tot el relatiu a aquests serveis i accessos restringits quedarà subjecte a normativa interna de la UOLS, que serà obligat complir per part de tots els usuaris.

L'usuari ha d'accedir al nostre portal web d'acord amb la bona fe, les normes d'ordre públic, aquestes condicions generals d'ús i, si escau, les condicions específiques d'ús que siguin aplicables. L'accés al nostre lloc web es fa sota la responsabilitat pròpia i exclusiva de l'usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que causi a tercers o a nosaltres mateixos.

L'usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web per procediments diferents als estipulats en aquestes condicions d'ús i, si escau, en les condicions particulars que regulin l'adquisició de determinats serveis.

La UOLS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, la UOLS no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels blogs, fòrums, o altres eines de participació de les seves xarxes socials.

Aquest portal web conté enllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. Així, doncs, la UOLS no pot garantir el contingut o les informacions que es recullin a les pàgines web esmentades ni la seva veracitat o actualització i, en conseqüència, la UOLS queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tot tipus que puguin derivar-se de la utilització de pàgines web alienes al nostre portal web.

A qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració del nostre portal web i els serveis i continguts prestats, tot això unilateralment i sense previ avís.

Drets de propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual del portal, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell contingut són titularitat de la UOLS a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l'autorització expressa de la UOLS, podent, en aquells casos en què el contingut es trobi sota llicència de Creative Commons, ser reproduïts, distribuïts i comunicats, sempre que no es modifiqui el seu contingut.
Limitació de la responsabilitat

La UOLS no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini de la UOLS a través d'enllaços.

La UOLS facilita a tots els membres de la comunitat del campus virtual (OpenCampus) un compte de correu electrònic gratuït amb el domini uols.org i proporciona els mitjans tecnològics i d'allotjament necessaris per gestionar-la. El seu ús queda exclusivament reservat a l'àmbit docent i de comunicació entre els usuaris del campus, i està expressament prohibit el seu ús professional i comercial.

L'usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús del correu electrònic i és l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que es derivi d'ell, i l'usuari s'obliga a mantenir indemne a la UOLS per qualssevol reclamacions derivades, directa o indirectament, del seu ús i continguts. Està expressament prohibida, de manera enunciativa i no limitativa, la utilització dels comptes de correu electrònic amb el domini uols.org per a l'enviament de missatges electrònics massius, la continuació de cadenes de missatges, l'enviament de missatges en els quals el remitent no s'identifiqui plenament o es presti a confusió sobre la seva identitat i les variacions del contingut del missatge i el seu enviament de manera maliciosa.

La bústia de contacte de la web té caràcter purament informatiu, sense que, en cap cas, es puguin derivar responsabilitats jurídiques vinculants en cas de resposta.

La UOLS es reserva el dret de suspendre temporalment l'accés a la seva pàgina web per causes relacionades amb la millora, el manteniment o la revisió dels continguts o de la programació, i també per qualsevol altre motiu.

Política de privadesa

En compliment de l'establert per la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals, concretament pel seu article 13, i la posada en funcionament de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades, li informem que les dades que ens lliura en el present formulari seran introduïts en un fitxer de nom BDG-ALU-UOLS / BDG-ADM-UOLS, registrat en el Registre Públic d'Inscripció de Fitxers de Dades R.P.I.F.D. de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades A.P.D.A., el responsable del com és la UOLS. Les dades facilitades tenen com a finalitat poder ser utilitzats per la UOLS per al desenvolupament de l'activitat pròpia del seu objecte, així com per a accions de promoció dels seus programes i activitats. Les seves dades solament seran cedides en cas d'obligació legal dels estaments públics competents.

En qualsevol cas i a qualsevol moment tindrà la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació i supressió de les seves dades personals que obren en fitxers de la UOLS, així com no prestar el seu consentiment per al tractament dels mateixos i de les conseqüències de no atorgar-ho. Per exercir els seus drets podrà sol·licitar-ho per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a la UOLS, a l'atenció del Responsable de Seguretat LCPD a Avinguda del Través, 31, L-A2, La Massana AD400, Principat d’Andorra.